Wysyłka 24h - 48h - Bezpłatna dostawa od 200 zł

Kartony Fabryka kartonów Kartony klapowe Przekładki tekturowe Kartony na wymiar Kartony do przeprowadzki
0
Koszyk
Brak produktów w koszyku.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, oraz postanowieniami ustawy z dn. 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 roku poz. 1000), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest BARTEX MAJEWSKI MAREK z siedzibą w Pionkach (26-670), przy ul. Polnej 30 działająca na podstawie wpisu do Rejestru działalności gospodarczej pod numerem: 001683. Nip: 8121012271, regon: 670775498, zwana dalej Administratorem. W sprawach zakresu ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: bartex8c@op.pl z dopiskiem w temacie RODO, bądź pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. W związku z prowadzoną współpracą gospodarczą pomiędzy Panem/Panią, a Administratorem, Pana/Pani dane osobowe obejmują następujące kategorie:
  • Kontrahenci i klienci będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą: imię i nazwisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, PKD, NIP, REGON, KRS, dane kontaktowe (e-mail, telefon stacjonarny i/lub służbowy
  • Pracownicy kontrahentów i klientów: imię i nazwisko, stanowisko, miejsce zatrudnienia, dane kontaktowe (e-mail, telefon stacjonarny i/lub służbowy)
 3. Pan/ Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:
  • Wykonania umów ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO),
  • Marketingu własnych produktów lub usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO – naszym prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie o naszej ofercie handlowej,
  • Realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami ( podstawną prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. F RODO)
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła/wyraził Pani/Pana zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia. W szczególności będą one przetwarzane przez okres ważności oferty lub trwania umowy, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażenia zgody – do czasu wycofania zgody. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będące przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości.
 5. Administrator, bez Pana/Pani zgody, nie będzie przekazywał Pana/Pani danych osobowych poza granice Unii Europejskiej, organizacjom i instytucjom międzynarodowym, itp.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: przewoźnikiem lub pośrednikiem realizującym przesyłki na zlecenie Administratora, podmiot świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy w tym usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności, niektórym osobom wykonywującym regulowane zawodu, takim jak prawnicy oraz organom państwowym (Urząd Skarbowy, Prokuratura, Policja, itp.) – w przypadku wystąpienia o ich udostępnienie.
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych ( prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administrator, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w przypadku gdy Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawne usprawiedliwionych interesie Administratora przysługuje Pani/Pana szczególną sytuacją Zgodę na przetwarzanie danych może Pan/Pani odwołać wysyłając stosowną wiadomość e-mail na bartex8c@op.pl.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia i realizacji zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży.

Materiały do pakowania

Pudła tekturowe

Tektura budowlana
Specjalista ds. obsługi klienta

+48 607 778 722
+48 667 713 007

Producent opakowań tekturowych Pionki
Masz dodatkowe pytania?

Napisz do nas
sklep@taniekartony24.pl

Kartony Pionki
Siedziba firmy

Ul. Zakładowa 7
26-670 Pionki

Copyright ©TANIE KARTONY 24Projekt i wykonanie  Fabryka kartonów Pionki WGB-Group


Tektura budowlana Pionki

99,4% kupujących poleciło taniekartony24

Wszystkich ocen: 976

Zgodność z opisem:

5/5Fabryka kartonów

Obsługa kupującego:

5/5Fabryka kartonów

Pobierz Katalog